Merih Eyyüp Demir

merihdemir@gmail.com

ALGI OPERASYONLARI

ALGI OPERASYONLARI

Son zamanlarda kamuoyunun dilinden düşürmediği bir söylem haline gelmiş olan algı operasyonları nedir? Nasıl yapılır? Ne hedeflenir? Dilimiz döndüğünce irdelemeye çalışalım.

Yeni yeni fark ediliyor gibi görünmesinin ana nedeni teknolojik gelişmelerdeki hızlı gelişmelerdir. Özellikle sosyal medya olarak tanımladığımız mecrada ağırlıklı olarak faaliyet gösteren algı ajanları sayesinde toplumun farkına varmakta olmasıyla birlikte bir başka perspektiften okuyunca arttığını da gözlemleyebilirsiniz.

En net örneği sanırım Amerikan başkan seçimlerinde Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen operasyondur. Süreçle ilgili soruşturmaların halen devam ettiği bildiğimiz bir gerçektir.

Aslında algı operasyonları gerek ülkemizde gerekse dünyada çok eski geçmişi olan bir operasyon şeklidir. Bu durumu ne kadar geriye götürebileceğimiz konusundaki tartışmaların sonu gelmeyecektir. Nereye kadar geri gidebileceğimiz konusunda Savaş Sanatı kitabı yazarı Sun Tzu’ya kadar gidilebileceği kanaatinde olan taraftayım.

Dünyada yapılan algı operasyonları ile mücadele etmeniz kolay değildir. Yön vermek istedikleri konu üzerinde uzman ekipler tarafından hazırlanan operasyonlar ilmik ilmik dokunan ve hangi materyalin hangi zamanda servis edileceğinin hesaplarının çok incelikli yapıldığı işlerdir. Güç odaklarının ellerindeki medya olanaklarıyla yapmış oldukları işleri tersine çevirmek bir yana karşı durma konusunda dahi neredeyse imkânsız noktalarda oluverirsiniz.

Sayılarının ne oranda olduğunu bilmenizin imkânsız olduğu düşünce kuruluşu, yardım kuruluşları vb. kuruluşlar vasıtasıyla vicdanınıza da dokunarak ve hatta bazen çok daha ileri giderek cebinizden paranızı dahi almak suretiyle yürüttükleri işler de zaman içerisinde görülmüştür.

Algı operasyonlarının hedeflediği işler güç odakları penceresinden baktığımızda aslında tektir ve ekonomiktir. Amaç hedeflenen noktadan yapılacak operasyon sonrasında gelecek olandır. Kapitalist zihniyetin aklında tek şey vardır. Bunun için yapılan ya da yapılacak operasyonlarda insani bir değer aramanın aslında bir anlamı yoktur. Bir şekilde sizi bu tuzağa çekerler. Farkında olmadan bir süre sonra sizi de içine çekecek bir bataklığın içerisine alırlar ve siz bunu içinizden gelerek doğru yaptığınız düşüncesiyle yaparsınız.

Başa çıkmanın yolu çok kolay değildir. Bazı noktalarda imkânsızdır diyebiliriz. Bu gibi operasyonlara karşı alabileceğimiz yegâne önlem farkındalıktır. Gelecek neslimizin geçmişte yaşadığımız yanlışları tekrarlamaması için geçmişinin farkında olmasını sağlamalısınız. Şuurlu bir gelecek hazırlamak durumundasınız. Ortaya atılan bir konu hakkında bilgi sahibi olan ve doğru tavır geliştirme kabiliyetine sahip bir nesil yetiştirmelisiniz. Her geçen gün yaşadığımız büyük olaylar sonrasında geçmişte benzer olaylarla karşılaştığımız gerçeği ile karşılaşırız. Durum böyle iken ve her defasında aynı tuzağa düşmemizin ana gerçeği şuurlu eğitim eksikliğimiz iken başka başka hedeflere yönelmemizin bizi götüreceği yer ancak ve ancak gelecekte tekrar karaya oturma olasılığımız olacaktır.

Yeterince zaman kaybetmişken, daha fazla geç kalmayalım…