Halil YOLDAŞ

halil.yoldas@hotmail.com

BERAT KANDİLİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

BUGECE ÖZELEŞTİRİ VE İBADETLER GECESİ OLMALI , NELER YAPMALIYIZ?

 

 

Korona virüsünün Bütün insanlığın sağlığını tehdit ettiği bir zamanda, Bilim insanları bu gözle görülmeyen virüsle mücadele etmek için çözüm ararken bizlerde evlerimizde işlerimizde ve gönül dünyamızda maddi ve manevi hayatımızı gözden geçirmeye VARMISINIZ?

Nasıl ki Bütün ciddi müesseselerde ,(özel olsun tüzel kişilik olsun) ,Yıllık bir program çerçevesinde yapılan ticari faaliyetler, yılsonunda o program esaslarına göre kontrol ve gözden geçirilir. Kâr zarar hesapları yapılır. Kesin hesabın tespitinden sonra da gelecek yılın programı hazırlanarak yeni şeklini alır. Her yıl tekrar edilen bu kontrol ve tespit işlemleri sayesinde ekonomik hayatta istikrarlı ve sağlam bir ilerlemenin sağlanması mümkün olur.                              GELİN BİZDE MANEVİ HAYATIMIZI VE FAALİYETLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRELİM.                                                Dünya, âhiret hayatının kazanılması için yaratılmış bir manevi ticaret yeri olduğuna göre, o ticaretle ilgili faaliyetlerin de yıllık muhasebeye tabi olması gerekmez mi? Bu muhasebenin vakti (7 Nisan 2020 Salı) Berat Kandili gecesidir. Yüce Allah Kuranı Keriminde şöyle buyurur:                                                                                                                                     "O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur."Duhan suresi 2.3.4. ayetler                                                                                                                                                                                 YILLIK KADER PROGRAMI O GECE MELEKLERE YAZDIRILIR

Büyük alim Fahreddin er-Râzî"nin açıklamasına göre bir yıllık işlerimiz in tümü amel defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. Bu hikmetli işler in neler olduğunu ve nasıl olduğunu bir hadisi şeriften öğreniyoruz. İbni Abbas'tan (ra)rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin birbirinden ayırd edilmesi şu şekilde gelişmektedir.

“Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. O yılki hacıların sayısı bile bu devrede takdir olunur. Herkesin ve her-şeyin o sene içindeki mukadderatı kaydedilir.

* Rızıkla alakalı defterler Mikaile (as) verilir.

*Savaşlarla ilgili defterler Cebraile (as) verilir.

*Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil'e(as) verilir.

*Ölüm ve musibetlerle ilgili defter de Azrail(as) teslim edilir.”                                                                                                                                         

 

                                            BERAT GECESİNİN BEŞ AYRI ÖZELLİĞİ VARDIR..

1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.

  1. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.                       3. İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması.

4. Allah'ın af ve bağışlamasının coşması.

5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Bir rivayette bildirildiğine göre “Resulullah (S.A. V.) Şaban’ın on üçüncü gecesi ümmeti hakkında ŞEFAAT niyaz etti, üçte biri verildi. On dördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi. On beşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi. Ancak Allah'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka..”.

Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

 

BERAT GECESİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ:

 

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesini şu şekilde değerlendirmemizi söylemiştir.

"Şâban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin.                                                           O gece güneş battıktan sonra Allah Rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:

"İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım”.

"Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim.”

"Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim”.

"Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder."

Çünkü o gece İlâhi rahmet coşar. Berat gecesi Allah c.c Muhtaç kulları bekler!

 

Berat gecesini hata ve kusurlarımızı Günahlarımızı düşünerek Gönülden tövbe etmeli, (Pişmanım yarabbi Bir daha yapmayacağım diyerek rabbinde özür dilemeli) kaza namazları ile zikirle sohbet toplantıları ile sahabe hayatlarını okumakla ve Kuranı kerimi ve meallerini okumakla geçirmeliyiz.

  1. gecede Tembih Namazı kılabiliriz. (daha önce ki yazılarımda tespih namazını anlatmıştım.)                              Berât gecesinde kılınması tavsiye edilen bir namazda “Hayır namazı” vardır.                                                                                           Hayır namazını kılabilecek olanlar için anlatayım. namaz şöyle kılınır.
  • Hayır, namazı100 rek’atlik bu namaz. Hayır, namazı kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olacağı rivayet edilir.

HAYIR, NAMAZINA ŞÖYLE NİYET EDİLİR:

“Yâ Rabbi, niyet ettim senin rızâ-yı şerîfin için hayır namazı kılmaya. Beni aff-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Sıkıntıları kalbimden, Beni ve Bütün Ümmeti Muhammedi Dünyâ ve âhiret sıkıntılarından Kurtar ve Salih ameller yapan kullarının içine dahil eyle.”

Her rek’atte Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur, iki rek’atte bir selâm verilerek 100 rek’ate tamamlanır.

 

NAMAZDAN SONRA HANGİ TESBİHATLAR YAPILIR

(Allâhü Teâlâ’nın “Hû” ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11’dir. Resûlullah Efendimiz’in isimlerinden “Tâhâ”nın ebced hesâbıyla değeri de 14 olduğu için), aşağıdaki 11 şey 14’er adet okunur.

1. İstiğfâr: 14 kere,

2. Salevât-ı şerîfe: 14 kere,

3. Fâtiha-i şerîfe (Besmeleyle): 14 kere,

4. Âyetü’l-Kürsî (Besmeleyle): 14 kere,

5. Tevbe Sûresi’nin son 2 âyeti olan “Lekad câeküm...” (Besmeleyle): 14 kere,

6. 14 kere “Yâsin, Yâsin...” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf. (Yâsîn-i Şerîfte 7 zâhirî, 7 bâtınî “mübîn” vardır, böylece o da 14 olur.)

7. İhlâs-ı şerîf (Besmeleyle): 14 kere,

8. Felak Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

9. Nâs Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,

10. “Sübhânellâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”: 14 kere,

11. Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak daha fazîletlidir): 14 kere okunur ve duâ edilir

 

BERÂT GECESİNİN FAZİLETLERİ

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

* Her kim bu (berat) gece(sinde) yüz rek’at namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünyâ âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhâfaza eder.”

• “Kim şu beş geceyi ihya ederse o kimseye cennet vacib olur:                                                                                                        1-Terviye gecesi (Arefeden önceki gece),

2-Arefe gecesi,

3-Kurban Bayramı gecesi,

4-Ramazan Bayramı gecesi,

5- Şa’ban’ın on beşinci gecesi.” (et-Tergîb ve’t-Terhîb)

 

 Berat Gecesi Affedilmeyenler kimlerdir..

Peygamber Efendimiz bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmektedir:

"Muhakkak ki, Allah (CC) Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlûkatına mağfiret eder. Yalnızca: Müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler, kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden, ana-babasına asi olanlarla, Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar."

Peygamber efendimiz Berat Gecesi şöyle Dua etti :

 "Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin." Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.. ..halil.yoldas@hotmail.com..6.4.2020