Merih Eyyüp Demir

merihdemir@gmail.com

EKONOMİK SOSYAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0

Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan ve endüstri 4.0 adı verilen teknolojik değişimler ve dijital yeniliklerin beyin gücünün yerini alacağı yeni dönemde farkındalığımızı ve tedbirlerimizi gözden geçirerek yeni döneme hazırlıklı olmalıyız

Diğer devrimlere benzer olarak getireceği işgücü piyasaları ve çalışma ilişkilerinde yaşanacak dönüşümleri de dikkatle takip etmeliyiz.

Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş sürecindeki sorunlar, devamında yaşanan toplumsal çatışmaların doğmasına neden olmuştur. Bu süreçte yaşanan toplumsal çatışmalarla birlikte sosyal devlet anlayışı ile bir nebze olsun sorunlara çözüm üretilmiştir.

Buhar makinesinin icadıyla başlayan endüstrileşme süreci ile birlikte yeni kavramlar ve yeni bir dünya ile karşılaşmamız sonucunu doğurmuştur.

Teknoloji, iklim, demografi gibi tüm dünyayı derinden etkileyen ve tetikleyen ekonomik ve sosyal dönüşümler çalışma hayatını derinden etkilemektedir. Günümüz dünyasında 190 milyon işsiz insandan bahsedilmektedir. Mevcut çalışanların ise yoksulluk ile mücadelesi devam etmektedir. Özellikle dünya üzerindeki kadın istihdamı başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Aşırı çalışma saatleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları iş hayatının devasa temel problemleri olarak önümüzde durmaktadır. Bu süreçte ILO tarafından yapılan çalışmada birey-toplum ve birey-devlet ilişkilerinde toplumsal sözleşmenin yeniden canlandırılması ve insan odaklı yaklaşım esas alınarak bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma ile sunulan ve temele alınan bazı öneriler hayat boyu öğrenme, işle ilgili kurumlara yatırım, insana yakışır ve sürdürülebilir işlere yatırım olarak belirlenmiştir.

İlk sanayi devrimi 18. yüzyılda su ve buhar gücünün kullanımıyla mekanik üretim sitemlerine geçilmesini sağlamıştır. İkinci sanayi devrimi 19. yüzyılda elektrik gücü ile seri üretimi, üçüncü sanayi devrimi ise bilgi teknolojileri ile birlikte üretimin otomasyonu sonucunu doğurmuştur. 4. Sanayi devrimi ile birlikte yeni bir döneme girmekteyiz.

Endüstri 4.0 ile değişen dünya sistemlerinde yerimizi almak durumundayız. Geleceğin dünyasında var olabilmek için bugüne kadar yapılan çalışmalar bilinmektedir. Çalışma bakanlığımız tarafından uzay, havacılık, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi 12 alanda meslek standartlarının belirlenmesi ve yeterlilik çalışmalarının da yapılmakta olduğunu biliyoruz.

Endüstri 4.0 ile birlikte yaşanacak dönüşümün öncelikli sorunlarını öngörebilme kabiliyetimizi geliştirerek bu konuda yapılacak çalışmalarla geçmiş devrimler sonrasında yaşanan toplumsal sorunların en aza indirilmesini sağlayabilmeliyiz. Özellikle iş hayatında oluşacak değişimlere adaptasyon anlamında tedbirlerimizi almalıyız.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edildiği gibi gelecek bilgi temelli ekonomi üzerine kurulacaktır. Bu anlamda gelecek nesillerimizin geleceğin meslekleri ile ilgili gerekli donanımları edinmiş olmalarını sağlamak durumundayız.

Teknoloji, iklim ve demografik anlamda ekonomik ve sosyal dönüşümlere karşı hazırlıklı olmak durumundayız. Bu konularda kendi perspektifimizi oluşturmalı, dünyada yapılan çalışmaları yakından takip etmeliyiz. Küresel bu sorunların farkında olarak kendi geleceğimizi ve yaşam amaçlarımızla geleceğimizi kurgulamalıyız.

Mehmet Halit İLHANCAN

Mehmet Halit İLHANCAN

Coronanın zorla yaptırdıkları, bizlere neler getirip neler götürdüğünü düşünmeye başladım

Halil YOLDAŞ

Halil YOLDAŞ

KORONALI GÜNLERDE” RAMAZANI ŞERİFİ” ASLINA UYGUN YAŞAMAK                                                                                                                                 

Namaz Vakitleri