Mücahit GÜLER

‘İNSAN İÇİN ANCAK ÇALIŞTIĞI VARDIR’ AYETİNİN İNSANA PSİKOLOJİK FAYDALARI...

Necm suresi 39. ayette geçen bu ifadeler insanın ruhuna şifa, bedenine gayret veriyor. Bu ayet, insanın kendi çabaları ve emekleri doğrultusunda karşılık bulacağını ifade etmektedir. Bu ayeti psikolojik açıdan tahlil ettiğimizde çok önemli noktalara temas ettiğini görmekteyiz.

Sorumluluk: Ayet öncelikle sorumluluk bilincine ve sorumlulukları uygulamaya dikkat çekmektedir. Problemleri çözmenin, yaşamı kontrol etmenin insan psikolojisine çok ciddi katkıları bulunmaktadır. Sorumluluklarının farkında olan bireyler problemleri çözdükçe olgunlaşır, kendisini ve kapasitesini görür. Olgunlaşan insan hayatta daha başarılı olur, bu tecrübe durumu kişinin kendisini daha fazla geliştirmesine katkı sağlar. Kısacası sorumluluklarını yerine getiren insan kendisini geliştirir, olgunlaşır ve tecrübe sahibi olur. Böyle bir insan hayattaki problemlerin altında ezilmek yerine problemlere çözüm odaklı yaklaşarak Dünya ve ahirette başarılı bir insan olabilir.

İçsel Motivasyon ve Hedef Belirleme: İnsana çabasının bir karşılığı olduğunu öğreten bu ayet, insanın içsel güdüsünü harekete geçirir. Kendi yaşamı üzerinde etkisi olduğunu fark eden insan hayatını kontrol altına almaya ve yaşamını düzenlemeye çalışır. Hedefsiz ve gayesiz bir yaşamın başarısızlığı getireceğini fark eden birey, kendisine hedef ve gaye belirleyerek çok önemli bir motivasyon kaynağını yakalayarak yaşamının kontrolünü sağlamış olur.

Çalışma ve Emek Kavramı: Çalışarak bir şeyler elde etmek insana değerli olduğunu hissettirir, bu hissiyat hayatın anlamını keşfetmesine de katkı sağlar. Bu açıdan çalışmak, başarı elde etmek çok önemlidir, emeğinin karşılığını alacağını fark eden birey başarıyı elde edene kadar mücadele edecektir. Kendi çabalarının sonucunda başarılı olduklarını ya da başarısız olduklarını görmek, insana kendi yeteneklerini ve sınırlarını daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Umutsuzluğun Üstesinden Gelme: Bu ayet iman edenlere umut verir ve her ne olursa olsun çabalarının karşılığını bir şekilde alacağını öğretir. Bu farkındalık durumu sorunların altında çaresizlik ve başarısızlık duygularını yaşamak yerine başarı için mücadele etmeyi öğretir. Öğrenilmiş çaresizlik sorununu çözmeye de yardımcı olur.

Pozitif Psikoloji ve İyimserlik: Bu ayet iman edenlerin geleceğe yönelik pozitif bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olur. Hayata iyimser bakan birey, geleceğe yönelik ümit var olur, olumlu beklentiler ve hedefler oluşturur, yaşamda anlam bulmasına ve amaç edinmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, Necm Suresi 39. ayetine psikolojik açıdan baktığımızda, bireyin sorumluluk, içsel motivasyon, çalışma ve emek, umut ve iyimserlik gibi önemli psikolojik kavramlarla ilişkisini ortaya koyar. Bu ayet, insanlara kendi çabalarının değerli olduğunu ve bu çabaların karşılığını mutlaka alacaklarını hatırlatarak onları daha olumlu ve etkili bir yaşam sürmeye teşvik eder.

Mücahit GÜLER

Mücahit GÜLER

‘İNSAN İÇİN ANCAK ÇALIŞTIĞI VARDIR’ AYETİNİN İNSANA PSİKOLOJİK FAYDALARI...

SÜPER LİG

Puan Tablomuz Otomatik Güncellenmektedir.