Ergun Dur

KARABAĞ DA NE OLMUŞTU? NE OLUYOR?

Biz bu acıyı HOCALI dan beri çok beri öyle derinden hissediyoruz ki

Ermenistan ın Pazar sabahı saat 6 sularında  saldırıp asker ve sivilleri şehit etmesinin  ardından Azerbaycan kuvvetlerinin müthiş karşı savunması ve misliyle karşılık vermesiyle dünya gündemine oturdu. Peki Dağlık Karabağ neresidir? Dağlık Karabağ Sorunu nedir?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyet'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölgeye verilen isim. 

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi. Bunun sonucu olarak 1 milyon Azerbaycanlı Türk göç etmek zorunda kaldı. Evlerinden, yurtlarından sevdiklerinden ayrı kaldı. Bu işgal Azerbaycan topraklarının %20 sini oluşturmaktaydı. Aslında Azerbaycan ile Ermenistan'daki, Karabağ’daki çatışmalar 1988’de Sovyet döneminde başladı. Bu dönemde Azerbaycan Türklerinin nüfusu  göçler nedeniyle yüzde 20’ye kadar geriledi. 1991’de bölgede kalan Azerbaycan Türklerinin  boykot ettiği referandumda Ermeniler, Azerbaycan’dan ayrılma yönünde oy kullandı... Peki bu bölge neden bu kadar önemli? Çünkü  Petrol kaynakları ve doğalgaz boru hatlarından dolayı büyük bir öneme sahip.

Ermenistan’ın da desteğiyle Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığı ilan edildi. Uuslararası toplum tarafından tanınmadı. Savaş başladı. İki ülke dağlık Krabağ sorunu nedeniyle 20.000’den fazla kayıp verdi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yaklaşık  bir milyon Azerbaycan Türkü  zorla göç etmek zorunda kaldı...

4-5 Mayıs 1994'te  Azerbaycan ve Ermenistan, Bişkek te Bağımsız Devletler Topluluğu Perlemantolararası Meclisi, Kırgızistan Parlemantesu Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

            Şimdi ne mi oldu? Bence Ermenistan ava giderken avlandı. Azerbaycan ordusu Ermenistan işgalini adım adım geri püskürtüyor. Seferberlik ilan edildi. İnşallah Sefer bizden zafer Allah tan..