Yasin Yalçın

MESCİDİ AKSANIN KADER YOLCULUĞU

Adı her ne kadar mescidi aksa yani uzak mescit olsa da orası, inan her mümine imanı kadar yakındır

Çünkü Kudüs  Davut aleyhisselamın feth ettiği yerdir                                                                    

Çünkü Kudüs Süleyman aleyhisselamın inşa ettiği yerdir

Çünkü Kudüs Hz. Meryem’in daha doğmadan adandığı yerdir

Çünkü Kudüs Zekeriya aleyhisselamın müjdelendiği yerdir

Çünkü Kudüs Nuh tufanından sonra ilk ortaya çıkan kara parçasıdır.

Çünkü Kudüs İsa aleyhisselamın göğe çekildiği yerdir

Çünkü Kudüs ve Mescidi Aksa, Efendimiz aleyhisselamın miraca yükseldiği yerdir

Çünkü Mescidi Aksa, yer yüzünde Kâbe’den sonra yapılan ikinci mescittir.

Çünkü Mescidi Aksa, ilk kıblemizdir.

Çünkü Mescidi Aksa, Allahuteala’nın isra suresinde mübarek bir yer olduğunu bildirdiği bir yerdir.

 

Kudüs ve Mescidi Aksa, kutsal olan her kitapta adı geçen mübarek bir yerdir

İşte bu sebeplerle inan hiç kimse, Filistin’i başkasının sorunu değil ümmet sorunu olarak görür.

Belki bu mescide uzak mescit manasında Mescidi Aksa, adı verilmesi de hikmeti ilahinin bir tecellisidir.

Neden böyle dediğimi sizlere mescidi aksanın tarih boyunca başına gelenleri kısaca özetlediğimde fak edeceksiniz

Hepimiz biliyoruz ki Mescidi Aksa’nın inşaatını Davut aleyhisselam başlattı ama o vefat edince buranın inşaasını oğlu Süleyman aleyhisselam tamamladı.

Mescidi Aksa, Hz. Süleyman’dan sonra birçok defa yağma ve yıkımlarına maruz kalmıştır

1 Mescidi Aksa’nın En büyük yıkım Bâbil Hükümdarı II. Buhtunnasr’ın Kudüs’ü işgali sırasında olmuştur (m.ö. 586), şehri tamamen tahrip eden Buhtunnasr Mescidi Aksa’daki kıymetli eşyaları alarak Babil’e götürmüştür.

Sonrasında inana bir gurup Mescidi Aksa’yı tekrar inşa etmişlerdir.

2 Bu seferde Selefki Kralı Antiochos IV. Epiphanes işgal etmiş ve dört yıl elinde tutmuştur. Ancak Mescidi Aksa’nın içine heykeller yerleştirip kilise yapmak isteyince inanan müminler Makkabi isyanları başlamıştır ve 4 yıllık işgalden sonra mescidi aksa tekrar özgürlüğüne kavuşmuştur.

3 Bu sefer milâttan önce 63’te Crassus’un emrindeki Roma orduları Kudüs’ü işgal ettiler ve yağmaladılar. Ama yine inanan müminler bir şekilde ellerinden tekrar aldılar.

4 Bu seferde Partlar Kudüs’ü işgal ederek Mescidi Aksa’yı ele geçirmişlerdir. Onlarda bir süre ellerinde tuttuktan sonra, yine inanan müminler onlarında ellerinden tekrar almayı başarmışlardır

5 Mescidi Aksa bu seferde milâttan önce 37’de I. Herod (Büyük Herod) tarafından ele geçirilmiştir ve yaklaşık 20 yıl ellerinde kalmıştır. Yine inanan müminler savaşarak onlarında ellerinden tekrar almayı başarmışlardır

6 Derken M.S 70 yılında Titus kumandasındaki Roma orduları Mescidi Aksa’yı tekrar işgal ettiler ve bütün şehri tahrip ettikleri gibi Mescidi Aksa’yı da yıkmışlardır. Onlar yıkıp çekildikten sonra yine inananlar Mescidi Aksa’yı tekrar inşa ettiler.

7 Daha niceleri, mesela Büyük İskender Kudüs’e sahip oldu ama inanan müminler onlarında ellerinden tekrar almayı başarmışlardır

8 Mesela Bumuci Kudüs’ü aldı ama inanan müminler Kudüs’ü ondanda aldı.

9 Mesela Batilamas Kudüs’ü aldı ama inanan müminler Kudüs’ü ondanda aldı.

10 Sonrasında tarihler 628’i gösterirken, bu seferde Kudüs ve Mescidi Aksa’yı Bizanslılar ele geçirdi ve Mescidi Aksa’ya haç dikti.

Bu zamana kadar Mescidi Aksa’ya yapılan her zulme bir şekilde karşılık veren inanan gerçek müminler, yine Mescidi Aksa’yı küffarın eline bırakmayacaktı. Hz Ömer zamanında Kudüs ve Mescidi Aksa tekrar feth edildi

11 Ancak ne yazık ki bu fetihten bir süre sonra Kudüs tekrar haçlı ordularının eline geçti ve yaklaşık 88 yıl onların elinde kaldıktan sonra 1187 de Selahattin’i Eyyubi Kudüs’ü haçlılardan geri aldı. Selahattin ile özgürlüğüne kavuşan Kudüs maalesef yine çok sevinemedi.

12 Selahattin Eyyübi’nin vefatından sonra Fransızlar kral Federik zamanında Kudüs’ü tekrar ele geçirdiler. Ancak 1244 yılında Kral Necmettin Eyyüp tarafından tekrar Müslümanlar tarafından geri alındı.

13 1250 ler de Moğollar saldırıda bulundular ve Kudüs şehrini tamamen aldılar. Fakat Memluküler 1259 yılında Ayn Calut savaşında Moğolları yendiler. Ve 1517 yılına kadar Filistin Kudüs Memluklerin hâkimiyetinde kaldı.

Derken Kudüs 1517 de Osmanlının eline geçti. Filistin tam 401 Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra, 1.Dünya Savaşı sonrasında 09 Aralık 1917 tarihinde İngilizlerin eline geçti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin’in başkenti oldu.14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs şehrinden çıkarak, bölgede İsrail işgalci devleti kurdular

Dikkat ettiyseniz yazımda buraya kadar sizlere sadece Kudüs ve Mescidi Aksa’nın işgal ve kurtulma bölümlerini naklettim.  Bunu yapmamdaki sebep ise Kudüs ve Mescidi Aksa için ne yapabiliriz ki diye dava şuuru zayıflamış kardeşlerimizin akıllarına bir kapı açmak için yaptım. Şimdi şuraya çok dikkat edelim Kudüs ve mescidi aksa dönemin en zalim diktatörleri tarafından onlarca kez işgal edilmesine rağmen her zaman yürekli insanlar çıkıp Kudüs’ü o zalimlerin ellerinden kurtarmıştır. Ve inanmalıyız ki, bu Filistin meselesine olan inancımızı diri tutarsak yine içimizden Filistin’i kurtaracak nice yiğitler çıkacaktır.

Evet Siyonist terör devleti İsrail şu an en kâmil dönemini geçiriyor ama İbnu Haldun’unda dediği gibi, coğrafya kaderdir ve Kudüs’ün kaderinde, eninde sonunda zalimlerden kurtulmak vardır ve inşallah bizler bunu gören nesiller olacağız.

SELAM HİDAYETE TABİ OLANLARADIR