Halil YOLDAŞ

halil.yoldas@hotmail.com

ZAMANI GELMEDİMİ?

Ortak paydalarda Birlik ve Beraberliğin zamanı gelmedi mi)?

 Birkaç asırdır Anadolu toprakları üzerinde yaşayanları değiştirme ve dönüştürme faaliyetleri zirveye ulaştı. (İlerici- gerici, Halifeci - Demokrat, Türk- Kürt, Jön Türkler, Osmanlıcılar-Kızılelma cılar –Yeşil elmacılar, Alevi - Sünni, İşçi Ağa, Patron, Faşist- Komünist, Atatürkçü, Şeriatçı, Nurcu, Süleymancı, Milli görüşçü, Menzilci, Terörist-Devletçi, Son olarak ta Osmanlıcılar-Atatürkçüler ve Kürtçüler. vb) Kitap okuyup anlamaya ve muhasebe yapmaya başladığım andan itibaren, Aydınlarımızın Maruz kaldığı, Şahit olduğum bölünmelerin birkaç tanesi bunlar. Başınız döndü değimli. Bu kadar bölme ve yönetme projelerine maruz kalan Anadolu’daki günümüz aydınlarının kaldığı saldırlar, her evrilme de ne kadar yıprandığını siz düşünün. Her fırtınada dökülüp saçılan, Devrilip yıkılan, Ayağa kalkan, Doğrulup ayağa kalkamayan, Sıratı Müstakim dediğimiz Peygamber yolunu tekrar bulamadan ölüp gidenler, ahrete göçenler. Bu kadar iblisçe Saldırılara Maddi ve Manevi bölme Parçalama projelerine rağmen, Anadolu hala dimdik ayakta durabiliyorsa, Tabandaki Milletin Kahir ekseriyetinin Birlik Beraberlik ve kardeşlik paydalarına olan sadakatinden olduğu gerçeğidir. (Vatanın Birliğinde, Bayrağın Birliği, Devletin Birliği, Dilin birliğinde,)

*Tabanda olan birlik ve baraberlik ruhu ve inancını, tepeye doğru çıkarmanın zamanı gelmedi mi?

*Temel Paydalarda birleşen herkesin; İnancı, Akidesi ve yaşam tarzına saygı göstererek Birlik ve Beraberlik ruhuna uygun davranmanın zamanı gelmedi mi?

*Dış Dünyadaki çepeçevre sarılmış ihanet çemberlerinin ancak, İçeride Birlik ve Beraberli Kardeşlik ruhu ile kırıla bileceğini anlamanın zamanı gelmedi mi?

*Malazgirt ten bu güne kadar, Anadolu topraklarına geldiğimiz günden bu güne kadar, maruz kaldığımız en büyük Maddi ve manevi saldırılar Aydınlarımızı uyandırmaya yetmedi mi?

*İnancımızda, İmanımızda, Yaşam tarzımızda, Dik dururken, dikleşmeden (Karşımızdakine zorla kabul ettirmek istemeden) Ortak değer ve Ortak paydalarda birlik ve beraberliği sağlamak için (Tepeden başlayarak) Ciddi manada hareket etme zamanı gelmedi mi? Geç kalıyoruz, (Atı alan Üsküdar’ı geçmek üzere). Vebal çok büyüktür. (Aydınlar, Siyasetçiler, İşadamları, İşçiler, Memurlar,) İçte Birlik beraberlik ve kardeşliği sağlamanın Vakti gelmedi mi? Selam ve dua ile.  halil.yoldas@hotmail.com

Ergun Dur

Ergun Dur

9 EYLÜL..EGE NİN İNCİSİ..İZMİR İN KURTULUŞU..

Namaz Vakitleri