Halil YOLDAŞ

halil.yoldas@hotmail.com

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı geliyor

Onu karşılamaya hazır mıyız?

Manevi hastalıklarımızın doruğa ulaştığı, Birlik ve beraberliğimizi kardeşliğimizi tehlike düşüren olayların yaşandığı bir zaman diliminde, Bizleri bu manevi hastalıklardan kurtaracak Bir nimete kavuşmak üzereyiz, buna hazır mıyız.?                  

Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennemden azat olarak müjdelenen Ramazan ayına girmek üzereyiz bu nimeti karşılamaya hazır mıyız.?

Bin Aydan daha hayırlı 83 yıllık bir Ömre bedel Mübarek Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. Onu bize, bizi ona kavuşturan Allah’a hamdolsun.                                  

Ne verimli bir zemin, ne bereketli bir zaman dilimidir, Bu nimetten istifade etmeye hazır mıyız?

Nasıl ki Baharda bitkilerin yeşermesi, gelişip büyümesi için nisan yağmuru ne ise; manevi hastalılarımızı tedavi edecek amellerimizin, iba­detlerimizin bire bin, bire on bin, Kadir gecesi gibi gecelerde ise bire otuz bin karşılık görmesi için de Ramazan ayı odur.

Ramazan ayı, ahret ticareti için açılmış bir sergi, kurulmuş bir pazardır. Aynı zamanda Allah’ın Rububiyeti saltanatı karşısında, insanlığın ubudiyyet ve ibadetleriyle resmigeçit yapması için ilan edilmiş bir bayramdır.

Peygamberimizin Müjdelediği gibi“Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz. Her Müslüman’ın kalbinde hissettiği bir ses yükselir.

“Ey iyiliklere istekli olanlar, hayra yönelin! Ey kötülüğe arzu duyanlar, kendinizi tutun!

Allah’ın bu gece cehennemden kurtardığı pek çok kimseler olacaktır. Gafil olmayın, Nimetlere kavuşanlardan olun. Bu hal Ramazan’ın bütün gecelerinde tekrarlanır.”

RAMAZAN AYINI ÜMİT KAPISI YAPAN NİMETLER!

1-Ramazan ayında oruç farz kılınmıştır,

2-Kur’an bu ayda inmeye başlamıştır,

3-Bu ayda semanın ve cennetin kapıları açılmakta ve Cehennemin kapıları da kapanmaktadır,

4-Şeytanlar ve cinlerin azgınları bu ayda zincire vurulmaktadır,

5-Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini bağrında taşımaktadır.

7-Bu Ayda Allah(cc), samimiyetle kendisine yönelen kullarını bağışlamayı vaat etmiştir. Allah cc vadine sadıktır.

8-Ramazan ayında kılınan nafile ibadetlere, diğer aylarda kılınan farzların sevabı verilecek; Ramazan ayında kılınan farzlara ise diğer aylarda kılınan 70 kat fazla sevabı tahsis edileceğini bildirmiştir.

Gelin kendimize bir iyilik yapalım:

              BU RAHMET DOLU AYI GAFLETLE GEÇİRMEYELİM.

1-Ramazan ayı, bizim için tefekkür ve muhasebe ayı olsun. İnsanlar geçmişi, geleceği ve bu günü düşünerek ölmeden önce kendilerini hesaba çekerler.

2-Tövbe-istiğfar ve Hatalardan dönüş ayı olsun. İnsanlar, hatalarından dönerler, Allah’a sığınırlar, Ondan bağış isterler ve kabul edilmelerini beklerler. Kullar birbirlerinden özür dilerler, helallik isterler.

3-Sabır ayı, nefse hâkimiyeti sağlama ayı olsun. Bencilliğin ruhumuzda deli bir tay gibi şahlandığı bir zamanda, onu dizginleyecek nimetlere kavuşma ayı olsun.

4-Sevgi ve kardeşlik ayı olsun. Mmuhabbet ve kardeşliği başı ve başkanı olan şefkat peygamberine izinden ve sözünden ayrılmayacağımıza dair söz verme ayı olsun.

5-Kur’an öğrenme, meal ve tefsirleriyle birlikte onu okuma ayı olsun, Mukabele ayı olsun. ilk emri oku olan bir dinin mensupları olarak Kuranı Kerimi  okuyamamak ne kadar derin bir yara, Ramazan Ayı bu yaramızı tedaviye başlama ayımız olsun.

DİKKAT! RAMAZAN AYI KİMİLERİ İÇİN RAHMET, KİMİLERİ İÇİN DE AZAP AYI OLABİLİR!

Rahmet, Mağfiret ve Hidayet nimetleri ile bize doğru Şefkatle yaklaşan Ramazan ayını, eğer Müslümanlar bu hürmeti göstermez, oruçlarımızla, zekâtlarımız la, namazlarımızla, güzel ahlaklarımızla yani helallerle yetinip haramlardan uzak durmakla,(Unutmayalım, helal dairesi keyfe kâfidir.) Ramazan ayının hakkını vermezsek, vermek için gayret göstermezsek; bu nimet, mağfiret, rahmet ve bereket ayı bizler için azap ve felaket ayı olabilir.

Allah rızası için bu Ramazan ayını gelin iyi değerlendirelim, bu fırsatı da kaçırmayalım. Nitekim Ayeti kerimde ”Kur’an, mü’minlere rahmet ve şifadır. Ama ona inanmayan veya inanıp ta onun prensipleriyle oturup kalkmayanlara da zarar ve ziyandır. Kur’an böylelerini “zalimler” olarak nitelemektedir.[isra: 28]

Neden? Çünkü Kur’an, Allah’ın emri ve kelamıdır. Allah’ın emrine kulak asmamanın veya sözünü dinlememenin cezasıyla, başkasını dinlememenin cezası bir değildir.

Allah cc hepimizi Ramazan-ı Şerifine kavuştursun.  Allah hepimizi bağışlasın, milletimizi, devletimizi, ülkemizi ve bütün insanlığı Maddi ve manevi hastalılardan, terör belasından ve diğer belalardan musibetlerden korusun, muhafaza etsin inşallah. Aile efradınızla beraber sağlık ve huzur içerisinde ramazanı layıkı ile yaşamayı nasip etsin.Birliğimizi dirliğimizi kıyamete kadar daim eylesin.ramazanı Şerifi layığı ile karşılamayı, kadir gecesine kavuşmayı, bayramla kucaklaşmayı nasip eylesin.inşallah. Selam ve dua ile.