Merih Eyyüp Demir

merihdemir@gmail.com

2023’e Doğru

2023’ten beklentiler elbette farklı farklıdır

 

            Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasebiyle ayrı bir ehemmiyet verdiğimiz 2023 yılına ve dolayısıyla bu yılda varmayı amaçladığımız hedeflerimize çok uzun gibi görünen, ancak, aslında farkına varamadığımız hızda akan hayat akışı içerisinde çok kısa bir zaman sonra ulaşmış olacağız.

            2023’ten beklentiler elbette farklı farklıdır. Ancak topyekûn ülkemiz adına beklentilerimizin şaşmayacak ilkeler olması gerçeğini ve bu yolda çalışma azmimizi de kıracak olaylardan en az düzeyde etkilenerek yolumuza devam kararlığımızdan da taviz vermemeliyiz.

            100. yılımızda ulaşmamız gereken ana hedef Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere ödev olarak koymuş olduğu hedefler olmalıdır. Günümüz dünyasında yaşananlar perspektifinden değerlendirme yaptığımızda daha o günler de yapılmış öngörülerin isabeti konusu tartışma götürmeyecek düzeydedir. Bu derece isabetle ileriyi öngörmüş bir liderin takip edilmesi durumunda ulaşabileceğimiz noktaları belki de bugünlerde tahayyül etmemiz dahi mümkün değildir.

            Yapmamız gereken tek şey dersimizi iyi çalışmamızdır. Yapmamız gereken geleceğimizi doğru ve emin adımlarla kurgulamamızdır. Yapmamız gereken 79 milyonun birlik ve beraberlik türküleri söyleyecekleri ortak doğruları kabullenebilmektir. Yapmamız gereken hep birlikte hareket etme kabiliyetimizi sağlam tutmaktır. Yapmamız gereken içeriden ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı tek yumruk olabilmeyi sağlayabilmektir.

            Bütün bunları sağlayabilecek ve gelecek vizyonumuza emin adımlarla ulaşabilmeyi başarabilecek kapasiteye sahip olduğumuz kuşku götürmez bir gerçektir. Geriye kalan ilk adımı nereden atabileceğimizin doğru kararını vermekten geçmektedir.

            İlk adım eğitimden atılmalıdır. Eğitim geleceğimiz müfredat başta olmak üzere tüm taraflarıyla istişare edilerek ileri hedefler doğrultusunda yeniden planlanmalıdır. Özellikle gençlerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirebilmek açısından yapılması gereken acil işlemler ele alınmalıdır. Liselerimizde ortaokul son sınıflardan başlamak üzere başta Nutuk olmak üzere Milli Mücadele sürecimizi doğru ve tarafsız bir şekilde tüm gerçekleriyle gözler önüne seren kitaplar okutulmalı, yorumlanmalıdır.

            Emperyalizmin ülkemiz üzerindeki oyunlarını Milli Mücadele dönemi de dâhil olmak üzere siyasi hesaplarımızı ve kısır çekişmelerimizi bir tarafa bırakarak okumalı, gelecek günlerimizin ve geleceği emanet edeceğimiz evlatlarımızın bu olayları bir daha yaşamaması için tüm topluma doğru bir şekilde anlatmalıyız.